Prijzen aanpassen voor het afhaal gedeelte in het restaurant pakket.

Prijzen van het afhaalgedeelte in het restaurant pakket kunnen gemakkelijk worden aangepast. Het afhaalsysteem is losgekoppeld van het restaurantsysteem. Dit houdt in dat voor afhaal andere prijzen kunnen worden ingesteld dan de prijzen die gelden in het restaurant. 

Voordat we kunnen beginnen met prijzen aan te passen moet eerst even kort worden samengevat hoe het systeem werkt.

- De bestelpagina waar bezoekers de gerechten kunnen bestellen is opgebouwd uit menu's.
- Onder deze menu's vallen gerechten of groepen van gerechten (bijv: pizza margarita of keuze menu 1).
- Elk gerecht of gerecht groep kan extra toppings hebben, maar is niet verplicht.
- Elk gerecht kan ook variaties hebben waar apart een prijs aan kan worden toegevoegd.

Prijzen kunnen worden aangepast voor een enkel gerecht of een enkele topping, maar kan ook worden aangepast voor een gerecht groep.

Wanneer we het over toppings hebben kan het best zijn dat een type topping verschillende prijzen heeft bij verschillende gerechten. (bijv: de topping 'extra kaas' bij een kleine pizza zal waarschijnlijk goedkoper zijn als dezelfde topping voor een familiepizza want deze is namelijk groter.). Vanwege dit is het mogelijk om toppings op meerdere plaatsen een prijs te kunnen toevoegen of wijzigen. Zo kan er een algemene prijs worden toegevoegd aan een topping. Deze prijs zal dan gelden voor elk gerecht of gerecht groep waar de topping aan wordt toegevoegd. Maar ook kan er in een gerecht of gerecht groep waar de topping aan wordt toegevoegd een specifieke prijs worden aangegeven. Deze specifieke prijs zal dan over de algemene prijs worden toegevoegd.

 

Hoe kunt u nu de prijs dan aanpassen? In dit artikel leggen wij u dat haarfijn uit per onderdeel.

 

A) Algemene stappen die gelden voor elk onderdeel. 

In deze instructies gaan wij ervan uit dat u de website benaderd via een desktop computer en niet via een tablet en/of mobiele telefoon. Alle instructies werken hetzelfde op tablet en op de mobiele telefoon, maar het kan er anders uitzien en locatie beschrijvingen (bijv: aan de linkerzijde van uw scherm) gelden niet voor de kleinere schermen zoals op een tablet of mobiele telefoon. En om deze instructies zo simpel mogelijk te houden hebben wij besloten om de desktop computer als standaard te gebruiken.

1. Login op het beheergedeelte van uw website. Hiervoor heeft u een speciale link ontvangen die u in dezelfde mail kunt vinden als waar uw login gegevens staan.

 

2. U komt nu terecht op het algemene dashboard van uw website. Hier kunt u o.a. nieuwe pagina's aanmaken, huidige bekijken en bijvoorbeeld uw lease instellingen bekijken. In dit geval kiezen we de optie Restaurant / Afhaal deze optie zult u namelijk naar het dashboard brengen van het restaurant pakket.

 

B) Prijs aanpassen voor een gerecht en/of gerecht groep

1. Klik in het menu aan de linkerzijde van de pagina op Menus.

vik_main_menu_takeaway

2. U komt nu in het overzicht terecht waar u alle menu's ziet staan. Onder elk menu staan 2 knoppen afgebeeld. Om prijzen te kunnen aanpassen klikken we op de knop Geef # producten weer. (Waar # een nummer is.).

show_menu_products

3. Nu komt u op een overzicht waar alle producten staan. Klik hier op één van de producttitels om de informatie van dit product te weergeven.

4a. Als het product is geopend kunt u de prijs aanpassen in het veld genaamd Prijs.

change_price

4b. HELP: Er staat geen prijs ingevuld! In het geval dat er geen prijs is ingevuld dan zullen er waarschijnlijk variaties zijn toegevoegd of alleen toppings. 90% van de tijd zal het gaan om variaties. Als u op de productpagina blijft en naar beneden scrolt, ziet u vanzelf het variatieoverzicht.

product_variations

4c. Klik op de knop Wijzig om de prijs van een variatie aan te passen. U krijgt dan het volgende scherm te zien waarin u de prijs kunt aanpassen als u daarmee klaar bent klikt u op opslaan in dit venster!:

product_edit_variation

 

5. Nadat u alle variaties en/of product prijs heeft aangepast klikt u op Opslaan & Sluiten.

save_and_close

6. Nu kunt u de voorgaande stappen doorlopen voor alle gerechten of gerecht groepen waarvan u de prijs wilt wijzigen inclusief de variaties van deze gerechten.

 

 

C) Prijs aanpassen voor een topping

1. Klik in het menu aan de linkerzijde van de pagina op Toppings.

vik_main_menu_takeaway_toppings

 

2. U bent nu terecht gekomen op het overzicht met alle toppings. Wanneer hier toppings tussen staan met een bedrag van 0,00 maar tijdens het bestellen van sommige gerechten wordt er wel een bedrag in rekening gebracht dan dient u de instructies onder onderdeel D te lezen. Klik op de titel van een topping om de informatie van deze topping te openen en een prijs te kunnen aanpassen.

3. Vul de prijs in bij het prijs veld.

change_price

4. Nadat u de nieuwe prijs heeft ingevuld klikt u op Opslaan & Sluiten.

save_and_close

6. Nu kunt u de voorgaande stappen doorlopen voor alle toppings waarvan u de prijs wilt wijzigen.

 

D) Prijs aanpassen voor een topping voor een specifiek gerecht en/of gerecht groep

1. Klik in het menu aan de linkerzijde van de pagina op Menus.

vik_main_menu_takeaway

2. U komt nu in het overzicht terecht waar u alle menu's ziet staan. Onder elk menu staan 2 knoppen afgebeeld. Om prijzen te kunnen aanpassen klikken we op de knop Geef # producten weer. (Waar # een nummer is.).

show_menu_products

3. Nu komt u op een overzicht waar alle producten staan. Klik hier op één van de producttitels om de informatie van dit product te weergeven.

4. Klik nu op het tabblad Toppings.

tab_detailsactive_toppings

5. Nu ziet u alle topping groepen die voor dit product gelden. In veel gevallen zal dit maar één groep zijn, maar het kan ook onderverdeeld zijn in meerdere groepen. (bijv: vlees, vis en groente). Klik op de knop Wijzig van één van de groepen die u ziet waarvan u een topping prijs wilt aanpassen.

6. Het scherm met alle informatie van de topping groep wordt nu geopend. In dit scherm klikken we opnieuw op het tabblad Toppings.

tab_toppinggroup_toppings

7. U ziet nu een lijst met alle toppings die aangegeven zijn in het systeem. Achter elke topping ziet u een prijs veld staan. Verander hier de prijs en als u daarmee klaar bent klikt u op opslaan in dit venster!

save

5. Nu kunt u klikken op Opslaan & Sluiten.

save_and_close

6. Nu kunt u de voorgaande stappen doorlopen voor alle specifieke toppings.

 

KB Article: https://loginsecure.eu/helpdesk/knowledgebase/view-article/156:prijzen-aanpassen-voor-het-afhaal-gedeelte-in-het-restaurant-pakket